“W okolicznościach kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej i skandalicznego bezwładu Polskiego Czerwonego Krzyża, organizacji powołanej do ochrony ofiar konfliktów zbrojnych (w tym – wojny hybrydowej) oraz przemocy (w tym – strukturalnej przemocy fizjologicznej) w miejscu ich powstawania,…

1. Żądamy natychmiastowej i sprawczej realizacji przez Polski Czerwony Krzyż kompleksowej pomocy humanitarnej dla uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek obecnych we wschodnim polskim pasie przygranicznym!

2. Żądamy natychmiastowego i sprawczego zaangażowania Polskiego Czerwonego Krzyża w realizację zadań związanych z odnajdowaniem i identyfikacją uchodźców i uchodźczyń zaginionych w Polsce!

3. Żądamy bezzwłocznego rozliczenia współodpowiedzialności kierownictwa centralnego i regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża za dotychczasowe zaniechania w okolicznościach kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, w szczególności zaś – w obliczu strukturalnej przemocy fizjologicznej doświadczanej tam przez uchodźców i uchodźczynie, wskutek których śmierć poniosło co najmniej pięć z nich!

Ratujmy ludzkie życie!

społeczny kolektyw obrony uchodźców (skou)”

Polski Czerwony Krzyż (PCK)
#PCKnaGranicę

Szkło:

Aleksandra Perzyńska / AP.ART

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *