W dniu dzisiejszym odczytano wyrok w sprawie Konrada Korzeniowskiego, Michała Wojcieszczuka i Rafała Suszka, dotyczący obalenia pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego.

“W sprawie Konrada Korzeniowskiego i Rafała Suszka, oskarżonych o przestępstwo z artykułu 288 paragraf 1 kk w związku z artykułem 261 kk w związku z artykułem 11 paragraf 2 kk w związku z artykułem 57a kk.

1. W granicach zarzutu aktu oskarżenia oskarżonych Michała Wojcieszczuka, Konrada Korzeniowskiego i Rafała Suszka, uznaje za winnych tego, że w dniu 21 lutego 2019 roku w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze ewentualnym dokonali uszkodzenia pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego posadowionego na skwerze wówczas im. księdza Henryka Jankowskiego, poprzez jego przewrócenie na ziemię, przy użyciu lin oraz pasów transportowych z napinaczem po uprzednim zabezpieczeniu podłoża oponami samochodowymi powodując w ten sposób uszkodzenie kotew mocujących postument do cokołu oraz mocujących posąg do postumentu, czym wyrządzili szkodę w wysokości 7791 zł 89 gr na szkodę Jerzego Borowczaka, Krzysztofa Dośli, Andrzeja Sagana, Jana Kosidowskiego, Grzegorza Pellowskiego, Ludwika Kowalskiego, czyn ten kwalifikuję jako wypadek mniejszej wagi z art. 288 paragraf 1 i 2 kk oraz uznając że społeczna szkodliwości czynu nie jest znaczna na podstawie artykuł 59 kk odstępuje od wymierzenia oskarżonym kary.

2. Na podstawie art. 46 paragraf 1 kk w związku z artykułem 59 kk sąd orzeka wobec oskarżonych obowiązek naprawienia szkody poprzez solidarną zapłatę kwoty 7791 zł 89 gr na rzecz pokrzywdzonych: Jerzego Borowczaka, Krzysztofa Dośli, Andrzeja Sagana, Jana Kosidowskiego, Grzegorza Pellowskiego, Ludwika Kowalskiego uznając ich za wierzycieli solidarnych.

3. Na podstawie art. 627 w związku z art. 616 paragraf 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 11 ustęp 1 pkt 5 ustęp 2 pkt 3 i paragraf 17 pkt 1 rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądza solidarnie od oskarżonych na rzecz Jerzego Borowczaka, Krzysztofa Dośli, Andrzeja Sagana, Jana Kosidowskiego, Grzegorza Pellowskiego, Ludwika Kowalskiego, kwoty po 1536 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków w postępowaniu karnym.

4. Na mocy art. 624 p1 kpk art. 626 p1 kpk i art. 627 kpk zasądza od oskarżonych na rzecz skarbu państwa kwoty po 388 zł 25 gr tytułem części kosztów sądowych zwalniając ich od obowiązku zapłaty kosztów sądowych pozostałej części.” ~Sędzia Małgorzata Uszacka.

Oddalono zarzut zbezczeszczenia pomnika i kwalifikacja tego czynu, jako „chuligański”.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *