W 2 Dniu protestu okupacyjnego PCK w Warszawie, protestujących odwiedziła Agnieszka Holland

DWUDNIOWY OSTRZEGAWCZY STRAJK OKUPACYJNY

ku zaspokojeniu następujących Postulatów Strajkowych:

1) Natychmiastowa i sprawcza realizacja przez Polski Czerwony Krzyż kompleksowej pomocy humanitarnej dla Uchodźców i Uchodźczyń oraz Migrantów i Migrantek obecnych we wschodnim polskim pasie przygranicznym.

2) Natychmiastowe i sprawcze zaangażowanie Polskiego Czerwonego Krzyża w realizację zadań związanych z odnajdowaniem i identyfikacją Uchodźców i Uchodźczyń zaginionych w Polsce.

3) Bezzwłoczne rozliczenie współodpowiedzialności kierownictwa centralnego i regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża za dotychczasowe zaniechania w okolicznościach kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, w szczególności zaś – w obliczu przemocy bezpośredniej i strukturalnej przemocy fizjologicznej doświadczanej tam przez Uchodźców i Uchodźczynie, wskutek których śmierć poniosło co najmniej pięcioro z nich.

Warunkiem rozpoczęcia negocjacji, w których stronami mają być: Komitet Strajkowy i jego doradcy_czynie z jednej strony oraz Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża (w pełnym składzie, łącznie z jego prezesem) i jego doradcy_czynie z drugiej strony, jest spełnienie Postulatu

Minimum:

(PM) Potwierdzona przez przedstawicieli mediów niezależnych (nie-reżimowych) obecność misji w Usnarzu realizującej wszystkie postulaty z Listu Danuty Kuroń z 29. sierpnia br.Jednocześnie wzywamy wszystkie nasze współobywatelki i wszystkich naszych współobywateli, którym los ofiar przemocy na granicy polsko-białoruskiej nie jest obojętny, tak jak nie są im obojętne prawa człowieka sensu largo, do powszechnej i sprawczej mobilizacji wokół Postulatów Strajkowych, w szczególności zaś – do wywierania bezpośredniego obywatelskiego nacisku na kierownictwo i oddziały regionalne PCK oraz wszystkich zaangażowanych w sprawę aktorów politycznych celem bezzwłocznej i pełnej realizacji tychże Postulatów. Zachęcamy też do aktywnego uczestnictwa w strajkowej akcji informacyjnej za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów komunikacyjnych (media społecznościowe, rozmowy etc.) poprzez wykorzystywanie i upublicznianie informacji i materiałów źródłowych zamieszczanych na stronie FB Strajku ,,PCK na Granicę!” oraz na oficjalnych stronach internetowych organizacji pozarządowych takich jak Grupa ,,Granica” i Fundacja ,,Ocalenie”. Na koniec wreszcie z całą mocą apelujemy o wspieranie wszelkich działań bezpośrednich i inicjatyw podejmowanych przez rzeczone organizacje dla ochrony i ratowania ludzkiego życia.

Nie ma Uchodźców – są Ludzie.
Nie ma polityki – jest Życie.
Ratujmy Ludzkie Życie!

Warszawa, 27. września 2021 r.

Komitet Strajkowy:

Ewa Błaszczyk
Zofia Borucińska
Beata Geppert
Tadeusz Jakrzewski
Wojciech Kinasiewicz
Jerzy Kuta
Janusz Polowczyk
Mariusz Redlicki
Bartłomiej Sabela
Piotr Stańczak
Rafał R. Suszek
Anna Wieczorek
Michał Wojcieszczuk

Polski Czerwony Krzyż (PCK)
PCK na granicę
#PCKnaGranicę

Szkło:

Aleksandra Perzyńska / AP.ART

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *