01.10.2021r. Warszawa Protest rodziców z dziećmi przeciw haniebnemu wywożeniu osób uchodźczych, w tym małych dzieci, do lasów przy granicy polsko- białoruskiej, co skazuje je na śmierć.

“Około 20-30 proc. osób zatrzymywanych na granicy z Białorusią i wywożonych przez Straż Graniczną stanowią dzieci. Praktyka Straży granicznej jest w tej chwili taka, że jeśli spotyka grupę cudzoziemców, dokonuje ich szybkiego przeglądu i rejestracji w placówce, po czym – zwykle po ciemku – wywozi ich z powrotem do lasu.

Niekiedy robi to od razu po znalezieniu grupy cudzoziemców. ~ Karolina Czerwińska z Polskiego Forum Migracyjnego Jak wynika z informacji TVN24 w tylko jednym szpitalu, w Sokółce w okresie 6.08-30.09 przebywało 58 cudzoziemców, w tym 19 dzieci. Główne problemy zdrowotne to zapalenia płuc, bóle brzucha, wymioty, hipotermia.

Przepisy i akta prawa międzynarodowego które zostały złamane przez Polskę w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. – art. 33 ust. 1 Konwencji Genewskiej dot. statusu uchodźców- dyrektywa proceduralna 2013/32/UE, która zobowiązuje państwa UE do zapewnienia dostępu do odpowiednich procedur ubiegania się o status uchodźcy- art. 22 Konwencji o prawach dziecka.” ~gazetaprawna.pl

Szkło:

Aleksandra Perzyńska / AP.ART

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *