To my, osoby z aparatami,

staramy się być wszędzie tam, gdzie może przydać się trzecie oko, wierzymy, że zdobyty materiał może kiedyś posłużyć w słusznej sprawie. Nie godzimy się na przemoc i nie angażujemy w protesty. Działamy w cieniu dokumentując zastaną rzeczywistość.