Kolektyw Cover Press jest tytułem prasowym zarejestrowanym w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod nr 15NSREJ32/21 oraz w międzynarodowym systemie wydawnictw ciągłych oznaczony symbolem: ISSN 2720-1570